Pirmosios vagos šventė Lazdijuose

Liecyngas oras pasciko visus atlėkusius in Lazdzijų hipodromų ankscyvų balandzo 29 -os rytų.Ale Lazdzijų kaimų bendruomenės gražai insitaisė po Dzūkijos VVG palapinės stogu,kur nei vėjas,nei lietus negadzino šventinės nuotaikos.Veisiejokai lauko vyrtuvės pagalbu virė grikių košį,žolukių arbatų;Rolių kaimo moterukės akis žilpino saldėsių gausa;Gegutės bendruomeniečiai dzūkiškų bandų acisivežė;o Barcai-kap visadu-po lašnojancu dangum,an laužo ugnies,garzų gardzų cikrinių grybų srubų"kukino".Daiva,Aldona,Stasė,Rūtelė ir Ramunė tris viedrus jišdalino,ale visciek visiemi neužteko,-tep gardu buvo

Atvelykio šventė Gegutės bendruomenėje

Nors vėjas griovė iš kojų,lietus visą pusdienį grąsinosi prapliupti,bet Barčių bendruomenės aktyviosios moterys ir merginos linksmai dainuodamos atriedėjo į gražų Gegutės kaimelį.Jame esame visada laukiamos ir mylimos.Aptarę su renginio vedėja scenarijų,tarškėjome su Gegutės žmonėmis apie taip greit prabėgusį laiką,-buvome susitikę tik pernai,Paslaugų kelyje...Malonu buvo išvysti tiek senimą,tiek jaunimą,tiek vaikučius zuikučius.Greitai išdardėjome į lauką,kur nosį kuteno verdamos poliaukos kvapas,ausis glostė vaikų ir suaugusių krykštavimas,ridenant margučius,Velykų bobutei teisėjaujant ir

Seniūnaičio rinkimai

Balandžio 20 d.Barčių ir aplinkinių kaimų gyventojai Barčių bendruomenės patalpose rinko seniūnaitį.Buvo pasiūlyta du kandidatai-einantis šias pareigas Jonas Černeckas ir Ramunė Janavičiūtė.Vienbalsiai išrinkta Ramunė Janavičiūtė.Nauja seniūnaitė padėkojo už suteiktą pasitikėjimą,pažadėjo dirbti su žmonėmis ir žmonėms.Bendruomenės moterys pasveikino  gėlėmis ir laikrodžiu-kad nepasimestų laikas...

Varnėnų vaikų dienos centro darbeliai pardavinėti "Pirmosios vagos šventėje"

2017 m. balandžio 29 dieną Lazdijuose vyko "Pirmosios vagos šventėje", kurioje savo pagamintus darbelius pristatė ir pardavinėjo Varnėnų kaimo bendruomenės vaikų dienos centro lankytojos. 

Ona Šimoniūtienė - Varnėnų seniūnaitijos seniūnaitė

2017 m. balandžio 21 dieną Varnėnų kaimo bendruomenės patalpose įvyko Varnėnų seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai. Seniūnaite vienbalsiai buvo išrinkta Varnėnų kaimo gyventoja Ona Šimoniūtienė.

Varnėnų seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai

2017 balandžio 21 dieną 18.00 val., Varnėnų bendruomenės patalpose vyks Varnėnų seniūnaitijos (Beržinių k., Druskininkėlių k., Paterų k., Saltoniškės k., Šadžiūnų k., Taikūnų k., Varnėnų k., Vilkininkų k.) seniūnaičio rinkimai. Kandidatė – Ona Šimoniūtienė.