GEGUŽINĖ SU PLENERO DALYVIAIS

Vėlyvą vakarą dulkėtu Barčių vieškeliu suvažiavo žmonės į nuostabų Šilainės kaimą,įsikūrusį miško pašonėje.Prie kryžiaus sugiedojome Mergelės Marijos litaniją,dar vieną giesmę;buvome palaiminti Veisiejų parapijos klebono Žydrūno,uždegėme žvakeles, prie kryžiaus palikome...Patiko stebėti plenero dalyvių iš Gruzijos,Latvijos,Baltarusijos,Rusijos ir Lietuvos miestų atstovų veidus ir susižavėjimą juose,kai giesmes ir maldas vieningi balsai tarė ir giedojo,-Veisiejų giesmininkai,Barčių bendruomenės moterys,mergaitės,Šilainės Vytautas su Linute.Pasimeldę sugužėjome į sodybą,vienintelę Šilainės ka

Motinos dienos koncertas

Nušurmuliavo gegužės pradžia su saule,su pirmaisiais žiedais.Patys gražiausi iš jų papuošė Barčių laisvalaikio salės sceną,kurioje keitėsi atlikėjai,pažįstami ir nauji veidai.Nuoširdžios mergaičių dainos,vedančiosios Austėjos eilės ir pašmaikštavimai nedavė nei minutei atitraukti akių ir minčių.Skambėjo graikiška daina,atliekama Ramunės,kuriai labai gražiai pritarė šokėjos Staselė,Laima.Rita,Daiva;itališka daina skambėjo irgi mylimoms mamoms ir močiutėms.Visada laukiamos viešnios iš Dzūkijos VVG ir šį kartą pagerbė mus,-pirmininkė Edita Gudišauskienė šiltomis eilėmis ir skaniu šakočiu apdov

Šventinis koncertas „Mamos širdis“, skirtas Motinos dienai

2017 m. gegužės 7 dieną Varnėnų laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė Irina Bielskienė pakvietė Varnėnų ir aplinkinių kaimų gyventojus į šventinį koncertą „Mamos širdis“. Sveikinimus ir kūrinius mamos atliko Tautvydas ir Žygimantas Rutkauskai, Varnėnų laisvalaikio salės ansamblis Varnėnų aidai ir Leipalingio miestelio laisvalaikio salės folklorinis ansamblis „Serbenta“. Kviečiame pasižiūrėti koncerto vaizdo įrašą, kurį filmavo ir montavo Martynas Balevičius.

Pirmosios vagos šventė Lazdijuose

Liecyngas oras pasciko visus atlėkusius in Lazdzijų hipodromų ankscyvų balandzo 29 -os rytų.Ale Lazdzijų kaimų bendruomenės gražai insitaisė po Dzūkijos VVG palapinės stogu,kur nei vėjas,nei lietus negadzino šventinės nuotaikos.Veisiejokai lauko vyrtuvės pagalbu virė grikių košį,žolukių arbatų;Rolių kaimo moterukės akis žilpino saldėsių gausa;Gegutės bendruomeniečiai dzūkiškų bandų acisivežė;o Barcai-kap visadu-po lašnojancu dangum,an laužo ugnies,garzų gardzų cikrinių grybų srubų"kukino".Daiva,Aldona,Stasė,Rūtelė ir Ramunė tris viedrus jišdalino,ale visciek visiemi neužteko,-tep gardu buvo

Atvelykio šventė Gegutės bendruomenėje

Nors vėjas griovė iš kojų,lietus visą pusdienį grąsinosi prapliupti,bet Barčių bendruomenės aktyviosios moterys ir merginos linksmai dainuodamos atriedėjo į gražų Gegutės kaimelį.Jame esame visada laukiamos ir mylimos.Aptarę su renginio vedėja scenarijų,tarškėjome su Gegutės žmonėmis apie taip greit prabėgusį laiką,-buvome susitikę tik pernai,Paslaugų kelyje...Malonu buvo išvysti tiek senimą,tiek jaunimą,tiek vaikučius zuikučius.Greitai išdardėjome į lauką,kur nosį kuteno verdamos poliaukos kvapas,ausis glostė vaikų ir suaugusių krykštavimas,ridenant margučius,Velykų bobutei teisėjaujant ir

Seniūnaičio rinkimai

Balandžio 20 d.Barčių ir aplinkinių kaimų gyventojai Barčių bendruomenės patalpose rinko seniūnaitį.Buvo pasiūlyta du kandidatai-einantis šias pareigas Jonas Černeckas ir Ramunė Janavičiūtė.Vienbalsiai išrinkta Ramunė Janavičiūtė.Nauja seniūnaitė padėkojo už suteiktą pasitikėjimą,pažadėjo dirbti su žmonėmis ir žmonėms.Bendruomenės moterys pasveikino  gėlėmis ir laikrodžiu-kad nepasimestų laikas...