MOTINOS DIENA

  "Pavasario rasa žieduose-lyg motinos ašaros skaidrios..."    Gegužės šiluma atneša pačią gražiausią šventę-Motinos dieną.Barčių Laisvalaikio salėje,renginių organizatorės Ritos Kulakauskienės paruošti vaikai sukūrė nuostabią šventę mamoms,močiutėms,tetoms ir ne tik joms.Paruoštos programos klausėsi broliai,sesės.Skambi pianisto Liutauro muzika glostė ausis ir širdį,nuo jo stengėsi neatsilikti ir mažoji Fausta,akordeono muzika liejos paleista  iš Aistės pirštų.O jau dainų gausybė!Mergaitės,pritariant muzikai,dainavo apie širdelę,mamos gyvenimą,kaqsdienius rūpesčius,džiaugsmus.Su nekantrumu

Motinos dienos koncertas

 Lietuvoje motinoms skiriamas pirmasis gegužės sekmadienis. Motinos diena neatsitiktinai švenčiama pavasarį. Motina tapatinama su žeme. Kaip ji išaugina vaikus, taip žemė išaugina derlių. Taigi pavasarį, kai garbinama žemė, kad būtų derlinga, nepamirštamos ir motinos. Kalbant apie Motiną, pirmiausia prieš akis iškyla šviesiausios vaikystės akimirkos, kai mūsų pečių neslėgė jokie atsakomybės rūpesčiai, jautėmės linksmi, laimingi ir saugūs. Norėdami pagerbti mūsų gyvenimo šviesulius - MAMAS - Kučiūnų bendruomenė kartu su Kučiūnų mokykla suorganizavo Mamos dienos koncertą.

SUSITIKIMAS SU KNYGRIŠIU VEISIEJŲ REGIONINIAME PARKE

      Barčių kaimo bendruomenė gavo kvietimą iš Lazdijų r.sav.Viešosios bibliotekos vadovės Renatos Rudienės,kuriame prašo ansamblio "Liktorėlis"sudainuoti keletą dainų.Renginio pavadinimas "KNYGRIŠYSTĖ LIETUVOJE:PRAEITIS,DABARTIS,PERSPEKTYVOS".Sutikome,nes pranešimą skaityti pakviestas buvo mūsų krašto žmogus Rimas Supranavičius,kurio pareigoms išvardyti daug eilučių reikia:Vilniaus universiteto bibliotekos restauratorius,Vilniaus knygrišių gildijos pirmininkas,amatininkų klubo"Dvaro meistrai"narys.      Taigi,džiaugdamosi geru oru,skaisčia saule,atidundėjome į Veisiejus,kur svetingai pasi

PASLAUGŲ KELIO SEZONĄ PRADĖJOME!

      Pavasaris neskuba pas mus,dar žolė neprasikala pro pernykščius sudžiūvusius lapus,dar medžiai nesveikina gležnais lapeliais,tik nedrąsios pirmosios gėlės bando prasibrauti,vogdamos šykščius saulės spindulius.      Kovo 29-osios rytas nežadėjo gero oro.Tačiau buvome pažadėję Varnėnų kaimo bendruomenės pirmininkui Žydrūnui užimti Jaunimo stovyklos dalyvius.Taigi,susivertėme į mašiną šį kartą tik trise,-seniausioji Vandutė,išmaniausioji Aldona ir aš,šių eilučių autorė,Ramunė.Varnėnuose pasitiko pats bendruomenės pirmininkas Žydrūnas su savo nuostabia šeima.Netrukus pasirodė klegantis jau

Pagaliau turime seniūnaitį

        Kovo mėn.20 dieną Barčių kaimo bendruomenės patalpose,dalyvaujant Veisiejų seniūnijos atstovams-seniūnui Zenonui ir jo pavaduotojai Ritai,rinkome kaimo seniūnaitį.Buvo pasiūlyti du kandidatai,iš kurių viena-Daiva Sorakienė,raštu atsisakė dalyvauti.Tad nekilo dilema,ką rinkti.Vienbalsiai nutarėme,kad aktyvus bendruomenės narys,kaimo gyventojas Jonas Černeckas,bus mūsų seniūnaitis.Bendruomenės atstovės įteikė gėlių ir atminimo dovaną naujai "iškeptam"seniūno pagalbininkui,o pats seniūnas Zenonas įteikė seniūnaičio dienoraštį mintims užsirašyti.Palinkėjome gerų,prasmingų darbų,skirstėm

KVIEČIAME BENDRUOMENIŲ ATSTOVUS Į INFORMACINĮ RENGINĮ

Dzūkijos VVG kviečia Lazdijų rajono bendruomenių atstovus į informacinį renginį, kuriame bus pristatyta informacija apie galimybes kaimo bendruomenėms 2015 metais gauti paramą iš Dzūkijos VVG įgyvendinamos vietos plėtros strategijos bei Žemės ūkio ministerijos paramą bendruomenių projektams iš nacionalinio biudžeto lėšų.