KVIEČIAME Į JAUNIMO STOVYKLĄ

Dzūkijos VVG kviečia Dzūkijos regiono jaunimą nuo 14 iki 30 metų į 7 dienų stovyklą, kuri vyks nuo 2015 m. kovo 27 d. kaimo turizmo sodyboje „Vitų Oazė“, Mikabalių k., Lazdijų rajone. Stovyklų metu vyks edukaciniai kūrybiniai užsiėmimai, kurių metu bus pristatomas etnokultūrinis Dzūkijos regiono savitumas, bus organizuojami praktiniai ir teoriniai amatų mokymai, kuriuose žinias jaunimui perteiks vyresnieji, tradiciniais amatais užsiimantys, bendruomenių nariai.

Svečiavimasis Veisiejuose Nepriklausomybės atkūrimo 25- čio renginyje

       Atšventėme gražų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo  jubiliejų savo gimtuosiuose Barčiuose kovo 7 ąją,o kovo 10 buvome pakviestos i šventę Veisiejuose.Ansamblis "Liktorėlis"nepamirštamas pakviesti Lietuvai svarbių datų minėjime,nes turi programą dainų,kurios dainuojamos išskirtinėmis progomis.Šį kartą mus pakvietė ir globojo nuoširdi,šilta Janina Ražukienė.Dainos skambėjo Ąžuolų Alėjoje,merui Artūrui Margeliui sodinant naują medelį,paskui Veisiejų Krašto Muziejuje vėl dalinomės širdžiai mielais žodžiais,melodijomis.Visada smagu susitikti su ansambliu "Žilvitis",šauliais-tiek jaunaisi

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMO VAKARONĖ

        ...Kur gintarais nusėtas marių krantas,        Ten,kur banguoja Baltija melsva,         Čionai kiekviens lietuviškai supranta,          Čia-mano žemė,brangi Lietuva...  Šia sena ,gera daina Barčių laisvalaikio salės ansamblis "Liktorėlis" pradėjo Kovo 11-osios minėjimą-vakaronę,viktoriną.Bendruomenės pirmininkė Ramunė perskaitė Lazdijų rajono savivaldybės mero Artūro Margelio sveikinimą šventės proga.Vadovė Rita Kulakauskienė labai gerai suorganizavo pačią renginio eigą,beliko išsirinkti vertinimo komisiją ir komandas suskirstyti prie paruoštų stalų.Taigi,sulaukę svečių-kaimynėlių i

Vasario 16-osios minėjimas Barčiuose

         "Tu esi Tėvynė man,miela Lietuva,visada tavim didžiuojuos,nes tu man sava"...Tokiais dainos žodžiais pradėjome renginuką nedidelėje,bet jaukioje Barčių bendruomenės salėje.Laisvalaikio salės vadovė Rita Kulakauskienė mergaites paruošė puikiai,-prasmingi žodžiai,gražus šokis,"Liktorėlio"ansamblio moterų patriotinės dainos,-viskas susiliejo į šiltą ir mielą vaizdą.Malonu buvo matyti,kaip atidžiai klausėsi dainų ir žodžių žilagalviai senoliai,jaunimas ir mažieji vaikai ir jų mamos.Šiltais plojimais dėkojo visoms jaunosioms artistėms,o bendruomenės pirmininkė dovanų avirukus su palinkė

Baltijos kelio 25-čio minėjimo filmo pristatymas Veisiejų regioninio parko direkcijoje

        Gražią vasario 13-osios popietę Barčių bendruomenės moterys buvo pakviestos į Baltijos kelio 25-ųjų metinių minėjimo filmo pristatymą Veisiejuose.Atvažiavę buvome sutiktos Regioninio parko direktorės,gerb.Linos Žukauskienės,o į  susirinkimo salę palydėjo smagios Jono ir Romo armonikų melodijos.      Renginį pradėjo direktorė Lina labai nuoširdžia,iki ašarų sugraudinusia kalba.Tremtinių ir politinių kalinių ansamblis "Žilvitis"atliko graudžią dainą apie vyrus,kovojusius už Lietuvos laisvę.Išklausėme mūsų rajono mero kalbą,po jos sekė mūsų kelios dainos,kurias kartu dainavo visa salė.

Kviečiame į Dzūkijos VVG konferenciją „Leader metodo įgyvendinimas ir ateities perspektyvos“

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia į konferenciją „Leader metodo įgyvendinimas ir ateities perspektyvos“. Konferencija vyks 2015 m. vasario 27 d. nuo 12.00 val. Lazdijų kultūros centre, Vilniaus g. 6, Lazdijai.

Konferencija nemokama, finansuojama iš Dzūkijos VVG įgyvendinamos vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2010-2015 metams“.