JUBILIEJUS

    Pavėluotai,bet vis dėlto noriu pasidalinti įspūdžiais iš jubiliejaus šventės,vykusios mūsų kaime.Labai gražiu metų laiku,per Jurgines,prieš 80 metų Barčių kaime gimė plačios širdies moteris Vanda Plūkytė ,po vyri,-kap sako pas mus,-Lisauskienė.O daugeliui ji Vandutė.Gyvenimo kelias vingiavo,nuvingiavo,lankstais,vingiais,-tik ne tiesiai.Išaugino,išauklėjo būrį vaikų,kurie šeimas sukūrę,paliko mamos namus.Bet ir likusi viena,tiek dirbdama paštininke,tiek jau pensijos sulaukusi,rasdavo laiko širdžiai mielam dalykui,-dainai.Kiek jų išdainuota Dainų šventėse,Folkloro festivaliuose,rajono,kai

SAKMINĖS BARCUOSA

     Nugraudėjo,nuvūžė grausmas,lietus nuplaudė dūlkes,stojos graži dziena sakmadienį popiet.Suvažavo jiš Alytaus,Varnėnų,Kapcamiesco,Veisiejų daininykai,šokėjai,porytojai,muzikantai in Barcus sakminių švysc.Ale ne tuščom atlėkė,-su lauktuvėmi,skaniomi,dzidelėmi.Žmonių susrinko jiš Ylginykų,Snaigyno,Bartelių,Viktarinos,Bartašūnų ir ,kapgi be mūs,-barcinių.Tysėm suolus in kiemų,ir vis mažai buvo.Nu,šep ne tep susodzinom visus jir pradėjom susiedų šūliocinį.Dar kad nepamirštau,svecų dzidelių sulaukėm jiš Lazdzijų valdzos,-net traita tarybos narų-Dainiaus Žukausko,Vitalijaus Simanyno,Janinos R

SAKMINĖS

"VEISIEJŲ PAVASARIS 2015"

    Gegužės 24-31 dienomis vyksta Tarptautinis Menininkų pleneras"Veisiejų Pavasaris 2015".

ŠEIMOS DIENA

KONCERTAS VEISIEJŲ PENSIONATE

    "Lylia,oi lylia kas vakarą suposi klevo lopšys,lijo,oi lijo per vasarą,vėjas siūbavo pušis.      Suposi,blaškėsi vėtrungė,beldė tamsa į duris,pas motinėlę ir vėtroje degė lange žiburys..."  Seną,gerą dainą mamai įtraukėme į savo dainų repertuarą,kurį pristatėme Veisiejų senelių pensionate.Nors oras nežadėjo giedros,sielas sušildė pagyvenusių žmonių akių spindesys,išgirdus mūsų dainas.Daugelio susirinkusiųjų sudarė moterys-mamos,močiutės,todėl ir paruošėme programą iš dainų,skirtų mamai.Ansamblis "Liktorėlis" į  Veisiejų pensionatą dainuoti kviečiamas jau ketvirtą kartą.Ir kiekvieną kart