KAIMO ŠVENTĖ

    Kadangi vasara-atostogų metas,tai ir naujienos kažkodėl nenoriai rašosi...Bet apie Barčių kaimo šventę privalau parašyti,nes tai buvo pirmas renginys,kurį organizavau kaip bendruomenės pirmininkė.Tuo labiau,kad ir projektą rašiau,Lazdijų savivaldybės paramos prašydama.Paramą gavome,labai didelis AČIŪ už tai!  Kvietimus išdalijau,skelbimus sudėjau,su gerb.klebonu Veisiejų parapijos susitariau,muzikantus užprašiau,dovanas ,padėkas paruošiau,o likusius darbus palikau savo darbščioms pagalbininkėms-Inai Litvinavičienei,Aldonai Giedraitienei,Laimai Šumskienei,Daivai Stravinskienei.Beliko lau

Roko festivalis

Liepos 18 d. Lazdijų hipodrome vyks Roko festivalis.  Balandžio mėnesį buvo pateikta paraiška paramai gauti pagal "Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2010-2015 metams 3. prioriteto "Kaimo gyventojų aktyvinimas ir integravimas į bendruomeninę veiklą" 3.1. priemonę "Parama kaimo gyventojų aktyvinimui ir integravimui į bendruomeninę veiklą". Projekto pavadinimas "Būkime kartu". Festivalio tematiką lėmė noras įtraukti kaime gyvenantį jaunimą dalyvauti bendruomeninėje veikloje, kadangi kaimo vietovių ateities plėtrai tai ypatingai svarbus faktorius.

TARMIŲ ATLAIDAI DEMENIŠKIUOSE

Pasienio Fiestoje prie mūsų bendruomenės namelio priėję ponai Sadauskai,Romas ir Irena,paskanavę verdamos sriubos,išgirdę atliekamą dainą,įteikė kvietimą į "Tarmių atlaidus".Šiais metais jie jau septintieji.Su nekantrumu sulaukę birželio 27-osios,pasidabinę tautiniais rūbais,išsirengėme į Demeniškius,kurie Seirijų parapijai priklauso.Pasitiko mus pats šeimininkas Romas,bukietus  mūsų paėmė,suskintus iš  lauko gėlių.Pabučiavome arklį Laukį,-tokia tradicija,ir iš karto buvome apgaubtos dėmesiu šeimininkės Irenos.Sena,jauki sodyba,svečiai iš visos Lietuvos sukūrė ypatingą aurą.Dainininkės iš K

BENDRUOMENIŲ SĄSKRYDIS

Birželio 26 dieną mūsų "angelų sargų"-Dzūkijos VVG,pakviesti atvykome į tolokai nuo mūs Barcų nutolusius Šaštokus.Ale komanda tai nepilna,-vietoje 5 moterų cik 4,o jau dėl vyrų...Vietoje 5-cik 2,bet užtai kokie!Paskui nuotraukose matysit.Vėl smagu buvo susitikti su senais pažįstamais iš Viktarino,Kuklių,Būdviečio,Veisiejų,Nemajūnų.Prie Prano Dzūko etnografinės sodybos vartų pasitiko renginio vedėjos Aldona ir Daina,duona su druska ir tyras šulinio vandenėlis atgaivino po netrumpos kelionės.Na,o kieme jau laukė ponios Irenos Pyplienės vaišėmis nukrauti stalai.Pasistiprinę prieš rungtis,su Se

PAMINKLO PARTIZANAMS ATIDENGIMAS BAGDANONYSE

Bendruomenės moterys važiuoja visur,kur tik gali padainuoti.Nesvarbu,kokias dainas reikia paruošti,-jų turime įvairioms progoms.Gal todėl jau nebe pirmą kartą esame kviečiamos gerb.Janinos Ražukienės į su sąjūdžiu,atgimimu,partizanų kovomis,tremtinių istorijomis susijusius renginius.Birželio 19-oji buvo būtent tokia diena.Bagdanonių kaime buvo pašventintas paminklas žuvusiems už laisvę apylinkių partizanams.Minėjimas prasidėjo Seirijų bažnyčioje šv.Mišiomis,paskui visi renginio dalyviai atvyko į Bagdanonių kaimą.Liejosi širdį draskantys pasakojimų žodžiai,dainų šuorai ginė mintis į praeitį,

SPORTO ŠVENTĖ KUKLIUOSE

Ne kartą rašiau apie Barčių kaimo bendruomenės bendradarbiavimą su Gegutės kaimo bendruomene,-dainomis grįstą Paslaugų kelią.Tačiau šį kartą noriu pasidalinti įspūdžiais iš šventės,kurioje gerklės jau nepadėjo.Kalbu apie sporto šventę Kukliuose,į kurią nenuvykti negalėjome,-su Raimundu,komiteto pirmininku,seniai pažįstami,o ir kvietimas buvo įteiktas vos ne prieš mėnesį.Taigi,kaitros ir saulės nepabūgę,komandą surinkę,išrūkome į šventę.Kalbant apie komandos sudėtį:iš suaugusiųjų buvome tik trys merginos,švelniai tariant(perkopę arba beveik, 40 metų ribą) ir mūsų daug vilčių teikiantis jauni