Varnėnų kaimo bendruomenė respublikiniame renginyje Derlius - 2015

Varnėnų kaimo bendruomenė, š. m. rugsėjo 18 d., respublikiniame renginyje „Derlius – 2015“ atstovavo Lazdijų rajoną.

POLIAUKŲ VIRĖM ŠILUTĖN

Vasara-atostogų čėsas,tai ir mes,Barcų kaimo žmonės,atbuvį savo šventį,poilsiavom.Kas prieg jūros,kas prieg ažaro,o kas cik savo namuosa,pavėsukan isidrėbis.Taigi,atbuvom atostogas,dar spėjom per jas sudalyvauc Veisiejuosa Ąžuolų sodi rugpjūco 23 dzienų renginin"Europos keliu 25",-pagiedojom su svecais jiš Vylniaus,Lazdzijų,naujų ąžuolų pasodzino,šauliai vėliavų jiškėlė,dar ir dar jų vėjas plaiksto,nenuslaidus.O rugsėjo pradzon paskambino mūs saniūnas Zenius jir perdavė Lazdzijų valdzos prašymų sudalyvauc žuvienės virimo čempionati.Ale tu būk tokis razumnas ir sumislyk,-kap gi mes tų žuvien

JAUNIMO VAKARAS

Rugpjūčio 21 dieną Kučiūnų laisvalaikio salėje vyko atsisveikinimo su vasara vakaronė "Jaunimo vakaras". Susirinkusieji galėjo pasiklausyti gitaros garsų, kurios stygas virpino Artūras Juškauskas bei Odeta Straškevičiūtė. Renginio metu jaunimas galėjo pabendrauti, pašokti bei sudalyvauti įvairiuose žaidimuose. Taip turiningai buvo uždaryta vasara.

KAIMO ŠVENTĖ

    Kadangi vasara-atostogų metas,tai ir naujienos kažkodėl nenoriai rašosi...Bet apie Barčių kaimo šventę privalau parašyti,nes tai buvo pirmas renginys,kurį organizavau kaip bendruomenės pirmininkė.Tuo labiau,kad ir projektą rašiau,Lazdijų savivaldybės paramos prašydama.Paramą gavome,labai didelis AČIŪ už tai!  Kvietimus išdalijau,skelbimus sudėjau,su gerb.klebonu Veisiejų parapijos susitariau,muzikantus užprašiau,dovanas ,padėkas paruošiau,o likusius darbus palikau savo darbščioms pagalbininkėms-Inai Litvinavičienei,Aldonai Giedraitienei,Laimai Šumskienei,Daivai Stravinskienei.Beliko lau

Roko festivalis

Liepos 18 d. Lazdijų hipodrome vyks Roko festivalis.  Balandžio mėnesį buvo pateikta paraiška paramai gauti pagal "Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2010-2015 metams 3. prioriteto "Kaimo gyventojų aktyvinimas ir integravimas į bendruomeninę veiklą" 3.1. priemonę "Parama kaimo gyventojų aktyvinimui ir integravimui į bendruomeninę veiklą". Projekto pavadinimas "Būkime kartu". Festivalio tematiką lėmė noras įtraukti kaime gyvenantį jaunimą dalyvauti bendruomeninėje veikloje, kadangi kaimo vietovių ateities plėtrai tai ypatingai svarbus faktorius.

TARMIŲ ATLAIDAI DEMENIŠKIUOSE

Pasienio Fiestoje prie mūsų bendruomenės namelio priėję ponai Sadauskai,Romas ir Irena,paskanavę verdamos sriubos,išgirdę atliekamą dainą,įteikė kvietimą į "Tarmių atlaidus".Šiais metais jie jau septintieji.Su nekantrumu sulaukę birželio 27-osios,pasidabinę tautiniais rūbais,išsirengėme į Demeniškius,kurie Seirijų parapijai priklauso.Pasitiko mus pats šeimininkas Romas,bukietus  mūsų paėmė,suskintus iš  lauko gėlių.Pabučiavome arklį Laukį,-tokia tradicija,ir iš karto buvome apgaubtos dėmesiu šeimininkės Irenos.Sena,jauki sodyba,svečiai iš visos Lietuvos sukūrė ypatingą aurą.Dainininkės iš K