Žemės ūkio ministras pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtinti kaimo bendruomenių projektai, gausiantys paramą iš nacionalinio biudžeto. 2017 m.  birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-389 patvirtinta 260 projektų, kurie dalysis 0,8 mln. eurų krepšelį.Projektų atrankos komiteto posėdyje finansavimas patvirtintas  68 projektams, kuriuose siekiama stiprinti kaimo bendruomenės materialinę bazę. Visų patvirtintų projektų vertė pagal šią veiklos sritį siekia 144 tūkst. eurų. 65 projektai skirti kaimo viešosioms erdvėms sutvarkyti, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams. Šios veiklos srities projektams atitenka didžiausia paramos dalis - per 437 tūkst. eurų. Patvirtinti net  127 projektai, kuriuose numatomi tradiciniai renginiai. Jiems skirta per 191 tūkst. eurų.Šiuo įsakymu Varnėnų kaimo bendruomenei buvo skirtas 1404,27 Eur finansavimas Varnėnų kaimo šventės „Kaip gyveni, kaimynei“ organizavimui. Šventė bus organizuojama 2017 m. liepos 29 dieną, kurioje dalyvauti bus kviečiami visi Varnėnų seniūnaitijos gyventojai. Šventės metu vyks parodos; Kur gimėm kur augom“ pristatymas ir gražiausios fotografijos savininko pagerbimas; Konkurso sukurk Varnėnų kaimo bendruomenės vėliavą“ nugalėtojo pagerbimas ir konkurso „Sukurk Varnėnų kaimo bendruomenei himną“ nugalėtojo pagerbimas.