Nors vėjas griovė iš kojų,lietus visą pusdienį grąsinosi prapliupti,bet Barčių bendruomenės aktyviosios moterys ir merginos linksmai dainuodamos atriedėjo į gražų Gegutės kaimelį.Jame esame visada laukiamos ir mylimos.Aptarę su renginio vedėja scenarijų,tarškėjome su Gegutės žmonėmis apie taip greit prabėgusį laiką,-buvome susitikę tik pernai,Paslaugų kelyje...Malonu buvo išvysti tiek senimą,tiek jaunimą,tiek vaikučius zuikučius.Greitai išdardėjome į lauką,kur nosį kuteno verdamos poliaukos kvapas,ausis glostė vaikų ir suaugusių krykštavimas,ridenant margučius,Velykų bobutei teisėjaujant ir prizus dalinant.Algirdas Motiejūnas žirgais lakdino norinčius pralenkti vėją,brička skriejo gal greičiau nei jis...Pasrėbę poliaukos,išsidraikiusiais plaukais,įraudusiais žandais suvirtome į Gegutės gaspadinių išpuoštą salę,kur vaišėmis nukrauti salai viliojo,bet gi ne valgyti atvažiavome-kilome į sceną ir padovanojome pirmąsias dainas,-apie atbundančią gamtą,motinos meilę,meilę artimam,džiaugsmus ir liūdesius.Gegutės bendruomenės vaikučiai keitė mus ant scenos,paskui mes-juos.Akordeono muzika paįvairino programą.Kilome tris kartus ir visus tris pasirodymus lydėjo aplodismentai,aplodismentai,aplodismentai...Gražų ir prasmingą žodį tarė klebonas Tadas Valianas,palaimino Atvelykio vaišes.Tik ragavęs nors kartą dzūkiškų bandų gali sakyti,kad yra rojus žemėje,-darbščių Avižienių moterų iškeptos bandos ištirpo burnose per kelias akimirkas.Labai nustebino Gegutės bendruomenės moterys-ne tik mus,bet ir pirmininką Edvardą Bartnyką,pristatydamos foto albumą-knygą,kurioje nugulė pastarųjų ketverių metų kronikos iš bendruomenės gyvenimo.Pasididžiuodama galiu pasakyti,kad kas trečioje nuotraukoje puikuojasi Barčių bendruomenės moterukės,,, Greit prabėgo laikas,-piešėme kiaušinius,kuriuos smeigėme ant Velykų medžio,linksmai šurmuliavome,pokštavome,bet saulelė vakarop ir namai namučiai šaukė.Sudainavome paskutines dainas,išdalijome paskutinius bučinius ir pažadus,kad neužmiršime kelio į šį nuostabių žmonių kraštą...  Barčių bendruomenės pirmininkė Ramunė Janavičiūtė.