Kviečiame dalyvauti konkurse „Sukurk Varnėnų kaimo bendruomenės himną“. Dalyviai himno žodžius arba himno žodžius ir melodiją turi pateikti elektroniniu paštu varnenu.bendruomene@gmail.com arba atnešti į Varnėnų kaimo bendruomenės patalpas iki 2017 m. liepos 10 d. 16 val. Pateikiant konkursinius darbus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, amžių ir telefono numerį. Nugalėtojas bus apdovanotas 50 Eur dovanų čekiu.
KONKURSO VARNĖNŲ KAIMO BENDRUOMENĖS HIMNUI SUKURTI NUOSTATAI
1. Konkurso Varnėnų kaimo bendruomenės himnui sukurti (toliau – Konkursas) nuostatai pažymi pagrindinius konkurso tikslus, organizavimo tvarką, konkurso sąlygas, reikalavimus konkursui, vertinimo kriterijus.
2. Konkurso tema – „Sukurk Varnėnų kaimo bendruomenei garbės himną".
3. Konkursas yra viena iš Varnėnų kaimo bendruomenės saviraiškos, kūrybiškumo ugdymo ir pasireiškimo formų.
4. Konkursą organizuoja  Varnėnų kaimo bendruomenė.
5. Skatinant gyventojų saviraišką, įsitraukimą į visuomeninę veiklą, suteikiant galimybę  žmonėms išreikšti save per įkvėpimą ir kūrybiškumą, panaudojant tradicines ir novatoriškas kūrybos ir saviraiškos priemones, sukurti Skuodo himną.
6. Giliau pažinti bei šiuolaikiškai pateikti etnokultūrą.
7. Konkurso dalyviai pateikia užbaigtus kūrinio žodžius arba žodžius ir muzika (atspausdinti A4 formato lape žodžiai, himno melodijos garso įrašas arba natos).
8. Konkursas organizuojamas dviem etapais
8.1. Dalyviai himno žodžius arba himno žodžius ir melodiją turi pateikti elektroniniu paštu varnenu.bendruomene@gmail.com arba atnešti į Varnėnų kaimo bendruomenės patalpas iki 2017 m. liepos 10 d. 16 val.  Pateikiant darbus nurodyti konkurso dalyvo rekvizitus (vardas pavardė, amžius, telefono numeris)
8.2. II etapas 2017 m. liepos 10 d iki 2017 liepos 25 d himno žodžių arba žodžių ir muzikos pristatymas Varnėnų kaimo bendruomenei. Himno žodžius arba žodžius ir muzika renka tik Varnėnų kaimo bendruomenės nariai.
9. 2017 m. liepos 29 diena paskelbiamas konkurso nugalėtojas.
10. Visi konkurso dalyviai (tekstų ir/arba muzikos autoriais), bus apdovanoti Varnėnų kaimo bendruomenės padėkos raštais bei atminimo dovanėlėmis.
11. Pagrindinis renginio prizas - 50 Eur dovanų čekis bus įteiktas renginio metu autoriui, (autorių kolektyvui), kurio kūrinys bus pripažintas Varnėnų kaimo bendruomenės himnu.