Liecyngas oras pasciko visus atlėkusius in Lazdzijų hipodromų ankscyvų balandzo 29 -os rytų.Ale Lazdzijų kaimų bendruomenės gražai insitaisė po Dzūkijos VVG palapinės stogu,kur nei vėjas,nei lietus negadzino šventinės nuotaikos.Veisiejokai lauko vyrtuvės pagalbu virė grikių košį,žolukių arbatų;Rolių kaimo moterukės akis žilpino saldėsių gausa;Gegutės bendruomeniečiai dzūkiškų bandų acisivežė;o Barcai-kap visadu-po lašnojancu dangum,an laužo ugnies,garzų gardzų cikrinių grybų srubų"kukino".Daiva,Aldona,Stasė,Rūtelė ir Ramunė tris viedrus jišdalino,ale visciek visiemi neužteko,-tep gardu buvo...Arklukai netoli nuok mūs lakiojo,arė vagelas,vežojo vaikus jir dzidelius ratais.Muzikėlė grajino,daininykės dainavo,žmonės gardumynus bendruomenių ragavo...Jir aš ty buvau,srubų viriau,per barzdų varvėjo,burnon neturėjau...Gal kitais metais pakaštavosiu....Jei cik sulauksiu....   Barcų kaimo bendruomenės pirminykė Ramunė.