2017 m. gegužės mėnesį Varnėnų kaimo bendruomenė iš prekybos centrų IKI (Seinų g. 4, Lazdijai, Sodų g. 10 Lazdijai) ir Maxima (Vilniaus g. 13A Lazdijai) gavo 206,81 kg paramos maisto produktų. Šie produktai buvo išdalinti: Raimundui Lazauskui – 1 kartą; Valerijai Lazauskienei – 1 kartą; Aušrai Kviečiūnaitei – 1 kartą; Linai Vaitulionytei – 1 kartą; Antanui Utarui – 1 kartą; Danutei Vaitulionienei – 1 kartą; Onai Jakimonytei – 1 kartą; Henrikui Gabšiui – 1 kartą; Vidui Grauželiui – 1 kartą; Daivai Jenuleivičienei – 1 kartą; Danutei Tomelienei – 1 kartą; Antanui Vaitulioniui – 1 kartą; Angelei Vaitulionienei – 1 kartą; Ernestai Valatkevičiūtei – 1 kartą; Onai Derilovienei – 1 kartą; Monikai Lukoševičiūtei – 1 kartą; Aldonai Žiurinskaitei – 1 kartą; Remigijui Lazickui – 1 kartą; Janei Mikelionienei – 1 kartą; Sintui Sapiegai – 1 kartą; Pranui Blažiui – 1 kartą; Vidai Stankevičiūtei – 2 kartus; Gintarui Lukoševičiui – 1 kartą; Valei Stankevičienei – 1 kartą; Jonui Šerkšnui – 3 kartus; Editai Vaitulionienei – 1 kartą; Juozui Slavinskui – 1 kartą; Juozui Stankevičiui – 1 kartą; Algiui Siniauskui – 1 kartą; Rimui Siniauskui – 1 kartą; Violeitai Vaitulionienei – 1 kartą; Algiui Vaitulioniui – 1 kartą; Aldonai Žiurinskienei – 1 kartą.