Baigėsi vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo pratęsimo 2017 metams konkursas. Vadovaujantis Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2016–2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A1-726 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2016–2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo ir projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“ ir atsižvelgiant į projektų vertinimo ir atrankos komisijos siūlymus (2017 m. vasario 3 d. protokolas Nr. D5-40), Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2017 m. vasario 7 d. potvarkiu Nr. A3-23 nuspręsta pratęsti finansavimą 249 anksčiau įsteigtų vaikų dienos centrų veiklą.Varnėnų kaimo bendruomenės vaikų dienos centro veiklai vykdyti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 13888 Eur. Lazdijų rajono savivaldybė įsipareigojo prisidėti 1543 Eur.