Kviečiame dalyvauti konkurse „Sukurk Varnėnų kaimo bendruomenės vėliavą“ Sukurtus vėliavų eskizus su aprašymu prašome pateikti elektroniniu paštu varnenu.bendruomene@gmail.com arba atnešti į Varnėnų kaimo bendruomenės patalpas iki 2017 m. liepos 3 d. 16 val.  Pateikiant konkursinius darbus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, amžių ir telefono numerį. Nugalėtojas bus apdovanotas 50 Eur dovanų čekiu. VARNĖNŲ KAIMO BENDRUOMENĖSVĖLIAVOS KŪRIMO KONKURSO NUOSTATAI

 1. Visi dalyvaujantys Bendruomenės vėliavos (toliau - Vėliavos) kūrimo konkurse, vadinami dalyviais. Dalyvių amžius neribojamas.
 2. Vėliavos konkursas susideda iš šių etapų:
  1. I konkurso etapas - eskizų ir jų aprašymų siuntimas;
  2. II konkurso etapas – komisijos vertinimas ir atranka;
  3. III konkurso etapas – laimėtojo paskelbimas ir apdovanojimas bei vėliavos paviešinimas;
 1. Konkurso tikslas - išrinkti vėliavą, atitinkančią bendruomenės veiklos pagrindines gaires, tikslus, teritoriją ar jos istoriją.
 2. Sudaryti galimybes visiems norintiems sukurti vėliavą ir taip skatinti visuomenės, ypač jaunimo, meninę iniciatyvą, kūrybinę saviraišką.
 1. Vėliava turi būti originalus ir tik dalyvio (arba dalyvių kolektyvo) sukurtas kūrinys. Vėliava neturi pažeisti jokių įstatymų ar trečiųjų šalių teisių (autorių teisių, patentų, prekių ženklų, nuosavybės ar turtinių teisių, neturi nusikalsti įstatymams dėl šmeižto, garbės ir orumo pažeidimo, neturi pažeisti privatumo, viešumo, asmenybės teisių, sutartinių teisių, bet kokio asmens, įstaigos ar kitokio subjekto teisių).
 2. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės už autorių teisių pažeidimus, o visi su pažeidimais susiję klausimai ir sprendimai bus laikomi vėliavos idėjos autoriaus atsakomybe.
 3. Vėliava turi būti informatyvi, aiški ir įsimenanti.
 4. Vėliava pateikiama: piešta ir nuskenuota, nufotografuota arba sukurtas kompiuterio pagalba bei suformuota kaip atskiras failas su detaliu aprašymu. Aprašyme turi būti aiškiai suformuluota vėliavos idėja, aprašyti simboliai.
 5. Kiekvienas dalyvis neatšaukiamai ir visam laikui be jokios kompensacijos suteikia teisę visą pateiktą kūrinį ar bet kurią jo dalį naudoti bet kokiu būdu ir be jokių apribojimų, jį reprodukuoti, gaminti išvestinius produktus, keisti, platinti, perduoti, skelbti, licencijuoti bet kokiomis priemonėmis. Vėliava tampa Varnėnų kaimo bendruomenės nuosavybe.
 1.  Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 2 skirtingus vėliavų variantus. Skirtingais variantais laikomi iš pažiūros skirtingos vėliavos.
 2. Dalyviai vėliavų eskizus su aprašymu turi pateikti elektroniniu paštu varnenu.bendruomene@gmail.com arba atnešti į Varnėnų kaimo bendruomenės patalpas iki 2017 m. liepos 3 d. 16 val.
 3. Pateikiant konkursinius darbus reikia nurodyti savo vardą, pavardę, amžių ir telefono numerį.
 4. Dėl vėliavos nugalėtojo išrinkimo būdo parinkimo bus sprendžiama gavus visus eskizus. Pirmos vietos laimėtojas bus apdovanotas šventės „Kaip gyveni, Kaimyne“ metu, kuri įvyks  2017 m. liepos 29 d.
 5. Bendruomenės vėliavą renka tik Varnėnų kaimo bendruomenės nariai.
 6. Vertinimo kriterijai: aiškiai identifikuojamos Bendruomenės veiklos pagrindinės gairės, tikslai, teritorija ar jos istorija, kūrybiškumas, meniškumas, originalumas. 
 1. Dalyviams vėliavos kūrimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.