Baigėsi 2016 metų vaikų dienos centrų veiklos projektų vertinimo ir atrankos konkursas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerės 2016 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. A3-20 „Dėl vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2016 metais“ nuspręsta finansuoti 248 projektus. Iš viso visiems projektams finansuoti skirta 3110000 eurų suma.Lazdijų rajono savivaldybėje bus vykdoma tęstinė 5 vaikų dienos centrų veikla. Projektai buvo įvertinti balų sistema. Varnėnų kaimo bendruomenės teiktas projektas buvo įvertintas 53 balais iš 70 ir jam skirtas 13888,00 eurų finansavimas, Seirijų bendruomenės komiteto teiktas projektas buvo įvertinas 48,5 balo ir jam skirtas 11600 eurų finansavimas, Krosnos miestelio bendruomenės komiteto projektas įvertintas 46 balais ir skirtas 3480 eurų finansavimas, Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas įvertintas 45,50 balo ir skirtas 11600 eurų finansavimas bei Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centas įvertintas 44,50 ir skirtas 13504 eurų finansavimas. Su konkurso rezultatais galite susipažinti čia...